beats by dre cheap

"... Vlaški sinove k orsagu dobrovoljno pridadu."

Iz knjige koju su potpisala 3 srpska doktora istorijskih nauka, poštena knjiga, ali naravno, strogo zabranjena za širu srpsku javnost, Srbima kao naciji ne daje se na uvid istorija, već im se daju svetosavske bajke.

Knjiga: Istorija srpskog naroda, izdata u Beogradu 1994.


Bila je neka odluka kraljevskog ugarskog suda, poslije te odluke krajiškim pravoslavnim Vlasima ponuđena je pogodba u sedam tačaka u vezi njihovog statusa.


Vidimo da srpski istoričari duhovito zovu Vlase Srbima, a u ugovoru koji ipak pošteno prikazuju je stojalo:

"... Vlaški sinove k orsagu dobrovoljno pridadu."
(Orsag na mađarskom znači DRŽAVA)


I u ovoj pogodbi, IZVORU vidimo da tada nema, naravno, nikakvih Srba u Ugarskoj, u Krajini ...  Nikakvi Srbi nijesu bili izbjegli u državu Ugarsku, u hrvatske krajeve, radi se o pravoslavnim Vlasima koje je Vuk Karadžić u 19. vijeku proglasio, ćiribućiriba, za Srbe, jednim potezom pera u njegovom čuvenom tekstu SRBI, SVI I SVUDA!

==========================================

Bosanski i Hrvatski Srbi, istorijski su Vlasi
http://vlasi.blogger.ba
26/06/2007 14:07